Missioon

Kirna on koht, kus iga inimene on alati oodatud, hoitud ja armastatud.
Kirna missiooniks on tasakaalus inimene.
Iseendaga tasakaalus olles tunneme, et meil on kontroll oma elu üle ja meie suhted ümbritsevaga on harmoonilised.

Usume, et püsiva sisemise õnne eelduseks on isikliku vastutuse võtmine.
Meie eesmärgiks on aidata igaühel selleni jõuda ja jagada teadmisi, mis Teid sellel teel aitaksid.
Ühtlasi palume, et jagaksite Kirnas omandatut teistele edasi.
Soovime inspireerida inimesi saama aktiivseteks kaasloojateks nii isikliku kui ka ühiskonna tervise hoidmisel ja taastamisel.

Tänupanus meie loengutel, kontsertidel ja töötubades osalemisel on vabatahtlik annetus vastavalt võimalusele.
Mittemateriaalne tänupanus (lähem info Kirnas) on samuti alati oodatud. Aitame üksteist!

Terve ühiskond algab tervest inimesest. Kirna on loomas sobivat keskkonda terveks ja terviklikuks saada soovivale inimesele.
Meie eesmärk on inimesest endast lähtuv tervishoid — HOITUD TERVIS.


Kirna keskus on kogukondlik algatus, tegutseb vabatahtlike toel ning rahastatakse ainult annetustest.