Aita meil aidata

Hea toetaja!

 

Kirna missiooniks on tasakaalus inimene. Iseendaga tasakaalus inimesed loovad hästitoimiva ühiskonna.

Oleme loonud Kirnasse vabahariduskeskuse, kus inimestel on võimalik avardada teadmisi iseendast. Kirnas on võimalik õppida, kuidas hoida end nii füüsiliselt kui ka vaimselt tervena ning kuidas aidata end ise erinevate terviseprobleemide puhul. Tänupanus meie loengutel, kontsertidel, töötubades jm osalemisel on vabatahtlik annetus, et osaleda saaksid kõik, kes seda soovivad ja vajavad. Kuna tänase ühiskonna tervishoiusüsteem on ülekoormatud, siis on vajadus sellise vabahariduskeskuse järele väga suur. Teeme terviseloengutest otseülekandeid kõigisse teemast huvitatud kohaliku elu keskustesse Eestis ja Eestlaste kogukondadele välismaal, et väärtuslik teave jõuaks iga huviliseni.

Hea inimene, kui leiad, et Kirna MTÜ tegevus sellisel kujul on meie kõigi hüvanguks ja vajalik, siis on Sinu tingimusteta annetus väga oodatud arveldusarvele EE597700771001475442

NB! MTÜ Kirna kanti 2016.aastal tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, mis tähendab, et meile tehtavad annetused on maksuvabad! Toetades meie tegevust on nüüd sisuliselt igal inimesel ja ettevõttel võimalus suunata osa riigile makstavast maksurahast otse inimeste aitamiseks. Kuna meie tegevus on kantud üksnes soovist aidata ja sellega ei kaasne mingeid muid kommertsiaalseid eesmärke, siis võtame toetusi vastu ainult annetuste kujul (st me ei sõlmi lepinguid toetuse kasutamiseks kindlatel tingimustel).

Eraisik saab annetuse oma maksustatavast tulust maha arvata kuni 1200€ aastas koos kõigi teiste mahaarvamistega kokku ja mitte rohkem kui 50% maksustatavatest tuludest. Pangaülekandega tehtud annetus kajastub automaatselt teie tuludeklaratsioonil, sularahaliste annetuste puhul palume anda oma isikukood.

Juriidiline isik saab valida annetuse maksuvabaks piirmääraks 10% eelmise aasta kasumist või 3% sama aasta palgafondist. Annetus deklareeritakse vormil TSD lisa 5, mis koos maksekorraldusega ongi tehingu aluseks ja kinnituseks.

Sinu annetus aitab meil aidata!
Suur aitäh, hea toetaja!

 


Kirna keskus on kogukondlik algatus, tegutseb vabatahtlike toel ning rahastatakse ainult annetustest.